مهندس رضا قربانی (مدیر واحد هوش تجاری اندروید)

رضا قربانی
دوره های حضوری آماده ثبت نامبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید