جولای 19, 2018

پروژه های انجام شده

پروژه های ذیل بخشی از پروژه های انجام شده توسط تیم پژوهشیار می باشد. تماس های زیادی گرفته می شود و از ما بابت دمو این اثرات سوال پرسیده می شود. باید گفته شود که ما تنها قادریم شماره مدیر پروژه هر یک از این پروژه ها را تقدیم شما کنیم تا حضوری تشریف ببرید و مشاهده بفرمایید.

 

۱- پروژه داشبورد بالانس بانک ملی ایران – سال اجرا : ۱۳۹۵

۲- پروژه داشبورد مدیریتی تراکنش های بانک ملی ایران – سال اجرا : ۱۳۹۴

۳-پروژه داشبورد مدیریتی مطالبات و تسهیلات بانک ملی ایران : سال اجرا : ۱۳۹۳

۴- پروژه داشبورد مدیریتی ضمانت نامه های بانکی بانک ملی ایران : سال اجرا :۱۳۹۶

۵- پروژه داشبورد مدیریتی ارزی بانک ملی ایران : سال اجرا : ۱۳۹۷

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

همکاری به عنوان مشاور هوش تجاری با دانشگاه های تهران

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

همکاری به عنوان مشاور هوش تجاری با دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

همکاری به عنوان مشاور  هوش تجاری جهت نظارت بر نهاد های مالی و کارگزاری ها در سازمان بورس : سال اجرا : ۱۳۹۷

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

راه اندازی و پیاده سازی هوش تجاری در ساصد : سال اجرا : ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

موارد جزیی تر

۱- افتخار مشاوره و پاسخگویی به دانشجویان داخلی و خارج از کشور

۲-همکاری به عنوان مشاور  هوش تجاری جهت راه اندازی و پیاده سازی و آموزش در شرکت بهینه ایران : سال اجرا : ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

۳- همکاری به عنوان مشاور هوش تجاری در شرکت گامی نو

۴- چندین مورد تدریس خصوصی به خبرگان داخل و خارج از کشور در زمینه هوش تجاری

 

به منظور گفتگو با هر یک از این موارد و دریافت مشاوره در این زمینه لطفا با شماره تلفن ۰۹۳۶۷۹۳۸۰۱۸ مقیمی تماس حاصل فرمایید.