جولای 19, 2018

پروژه های پژوهشیار

پروژه های ذیل بخشی از پروژه های انجام شده توسط تیم پژوهشیار می باشد. تماس های زیادی گرفته می شود و از ما بابت دمو این اثرات سوال پرسیده می شود. باید گفته شود که ما تنها قادریم شماره مدیر پروژه هر یک از این پروژه ها را تقدیم شما کنیم تا حضوری تشریف ببرید و مشاهده بفرمایید.

پروژه داشبورد بالانس بانک ملی ایران – سال اجرا : 1395

پروژه داشبورد مدیریتی تراکنش های بانک ملی ایران – سال اجرا : 1394

پروژه داشبورد مدیریتی مطالبات و تسهیلات بانک ملی ایران : سال اجرا : 1393

پروژه داشبورد مدیریتی ضمانت نامه های بانکی بانک ملی ایران : سال اجرا :1396

پروژه داشبورد مدیریتی ارزی بانک ملی ایران : سال اجرا : 1397


همکاری به عنوان مشاور هوش تجاری با دانشگاه های تهران


همکاری به عنوان مشاور هوش تجاری با دانشگاه آزاد اسلامی


همکاری به عنوان مشاور  هوش تجاری جهت نظارت بر نهاد های مالی و کارگزاری ها در سازمان بورس : سال اجرا : 1397


راه اندازی و پیاده سازی هوش تجاری در ساصد : سال اجرا : 1395


موارد جزیی تر

افتخار مشاوره و پاسخگویی به دانشجویان داخلی و خارج از کشور

همکاری به عنوان مشاور  هوش تجاری جهت راه اندازی و پیاده سازی و آموزش در شرکت بهینه ایران : سال اجرا : 1396 و 1397

همکاری به عنوان مشاور هوش تجاری در شرکت گامی نو

چندین مورد تدریس خصوصی به خبرگان داخل و خارج از کشور در زمینه هوش تجاری

به منظور گفتگو در مورد هر یک از پروژه های پژوهشیار و دریافت مشاوره در این زمینه لطفا با شماره تلفن 09367938018 مقیمی تماس حاصل فرمایید.

از فروشگاه ما دیدن فرمایید

ترجمه یار