دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

499,000 تومان
0فروش
499,000 تومان

ارتباط در ایتا

AVA2
پرتال آوای ریسرچیار - نسخه دمو

ارتباط در تلگرام

ارتباط در واتس اپ

ارتباط در آیگپ

دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL با تدریس آقای عباس فرمانی

پشتیبانی آنلاین مدرس

پیش نمایش رایگان جهت آشنایی با دوره

شروع یادگیری بلافاصله پس از پرداخت هزینه

53 جلسه آموزش مفید

درباره مدرس

کارشناسی ارشد – مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف هستم. در زمینه های  مدیریت پایگاه داده SQLServer 2019،دیجیتال مارکتینگ،  SSAS  SSIS، ISO9001 2015، تجارت بین الملل، نرم افزارTableu primavera، نرم افزارMINITAB،  اکسل پیشرفته تخصص و آشنایی دارم. در زمینه های توسعه دهنده هوش تجاری، کارشناس پشتیبانی هوش تجاری (BI)، مدرس نرم افزارTableau، مشاور پیاده سازی SAP HCM و کارشناس برنامه ریزی تولید فعالیت دارم.

مطالب مرتبط

جلسه اول دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

آشنایی با مفاهیم هوش تحاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دوم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

آموزش نصب SQL server و دیتابیس نمونه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سوم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

آشنایی با محیط SSMS

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهارم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

انواع داده در SQL

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دستورات پایه در SQL

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه ششم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دستورات شرطی برای مقادیر رشته و null

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هفتم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دستورات distinct و top

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هشتم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

انواع join ها در SQL

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه نهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ساخت ستونهای تجمیعی با group by و having

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

اپراتورهای مجموعه ای union , except, intersect

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه یازدهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

آشنایی با subquery , cte و جداول موقت

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دوازدهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دستورات delete , truncate و update

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سیزدهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

آشنایی با مفاهیم هوش تجاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهاردهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

آموزش نصب SQL server و دیتابیس نمونه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پانزدهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

آشنایی با محیط SSMS

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه شانزدهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

انواع داده در SQL

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هفدهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دستورات پایه در SQL

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هجدهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دستورات شرطی برای مقادیر رشته و null

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه نوزدهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دستورات distinct و top

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه بیستم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

انواع join ها در SQL

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه بیست و یکم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ساخت ستونهای تجمیعی با group by و having

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه بیست و دوم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

اپراتورهای مجموعه ای union , except, intersect

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه بیست و سوم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

آشنایی با subquery , cte و جداول موقت

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه بیست و چهارم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دستورات delete , truncate و update

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه بیست و پنجم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دستورات ساخت و حذف جداول و view

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه بیست و ششم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

آشنایی با کلید های اصلی و خارجی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه بیست و هفتم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دستورات منطقی و Case

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه بیست و هشتم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

مهمترین توابع Window Functions

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه بیست و نهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

آشنایی مقدماتی با ایندکس ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سی ام دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

کار با Window Functions

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سی و یکم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

انواع نسخه های Power BI و نصب

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سی و دوم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

اتصال به انواع منابع داده در Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سی و سوم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دستورات مرتبط با رشته ها در Power Query

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سی و چهارم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

Pivot و Append و Merge داده ها در Power Query

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سی و پنجم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

کار با ستونهای تاریخ در Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سی و ششم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

دیتا مدل و ایجاد ارتباطات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سی و هفتم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ستون محاسباتی و Measure

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سی و هشتم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ارتباط غیر فعال و رفع مشکل آن

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سی و نهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ساخت و فرمت نمودارهای ستونی و Pie و دونات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهلم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ساخت و فرمت نمودارهای خطی و Area و Tree map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهل و یکم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ساخت و فرمت نمودارهای gauge و card و map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهل و دوم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ساخت و فرمت جدول و ماتریس

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهل و سوم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

انواع فیلتر، اسلایسر و تنظیمات آن

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهل و چهارم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

تفاوت Measure و ستون محاسباتی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهل و پنجم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

توابع پایه در DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهل و ششم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

توابع Iterative

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهل و هفتم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

توابع رشته ای در Dax

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهل و هشتم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

توابع تاریخ در DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهل و نهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

توابع منطقی در DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجاهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

توابع کار با جداول در DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجاه و یکم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

توابع فیلتر در DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجاه و دوم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

بهبود کویری DAX با متغیر

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجاه و سوم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

پیاده سازی هوش زمانی در DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجاه و چهارم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

کار با داده های سلسله مراتبی در DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجاه و پنجم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

پیاده سازی هوش زمانی در DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجاه و ششم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ساخت داشبورد فروش

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجاه و هفتم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ساخت داشبورد تامین کننده

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجاه و هشتم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ساخت داشبورد لوجستیک

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجاه و نهم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ساخت داشبورد برای دیتابیس انتشارات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه شصت دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ساخت داشبورد برای دیتابیس آلبوم

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه شصت و یکم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

استفاده از Navigator

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه شصت و دوم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ایجاد باتم های مختلف

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه شصت و سوم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

استفاده از بوکمارک ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه شصت و چهارم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

ساخت Role

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه شصت و پنجم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

نصب Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه شصت و ششم دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL

انتشار داشبورد در Report Sever و تنظیمات گزارش

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره جامع و پروژه محورتحلیل داده با Power BI و SQL”

اطلاعات فروشنده

  • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از مدرس