بهمن ۳۰, ۱۳۹۶

طراحی و پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی

طراحی و پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی

تحلیل کسب و کار شما و پیشنهاد بهترین داشبوردها در جهت افزایش سوددهی کسب و کار شما. تیم ما از ابتدای راه اندازی شرکت شما آماده مشاوره به شماست. قصد دارید بهینه خرج کنید؟ مراقب دخل و خرج خود هستید؟ می خواهید بیشترین سود را نصیب خود کنید؟ نمی دانید چه نیاز دارید؟ وظیفه ما طراحی و پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی شماست ؛ همه چیز را به ما بسپارید.

طراحی داشبوردهای مدیریتی با توجه به نوع مخاطبان آنها همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در سیستم های اطلاعات مدیریت، داشبورد ارائه گرافیکی مهم ترین اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن به یک یا چند هدف مشخص است؛ که در یک صفحه با دقت و نظم چیده شده اند، تا مدیران بتوانند با یک نگاه وضعیت موجود را نظارت کنند.
داشبورد معمولا از مجموعه ای از عناصر گرافیکی تشکیل شده است و قادر به پیوستن به منابع متنوع می باشد، یعنی اطلاعات را از بانک های اطلاعاتی موجود در سازمان استخراج کرده و به صورت یکپارچه در یک صفحه، نمایش می دهد.داشبورد می تواند برای تمامی بخش های سازمان در نظر گرفته شود، مثل: منابع انسانی، استخدام، فروش، عملیات، امنیت، فناوری اطلاعات، مدیریت پروژه، مدیریت ارتباط با مشتری و غیره.

سیستم های یکپارچه هوش سازمانی BI یا Business Intelligence، وظیفه حیاتی تحلیل وضع کنونی سازمان ها و مدیریت عملکرد آنها را یاری می رسانند که در واقع یکی از ابزارهای با اهمیت این مجموعه، داشبوردهای مدیریتی BIهستند. بطور عام، داشبوردها ابزاری برای ارائه راه ‌حل ‌های گرافیکی هوش سازمانی، به جهت تصمیم یاری و تصمیم سازی می باشند.

روش سنتی داشبورد، همان گزارشات مدیریتی OLAP یا Online Analytical Processing است. OLAP رویکرد ضعیفی به تحلیل ‌های چند بعدی است و از مکعب‌ هایی (Cubes) در مجموعه‌ای با ابعاد کوچک تشکیل می شود. مکعب ها شامل داده‌هایی انتخاب شده هستند که ارتباطات بین ابعاد آن، از قبل تعریف شده است و همه ابعاد ممکن (یا پاسخ ‌ها) از قبل محاسبه و پیش‌بینی شده است.

هنگامی که یک مکعب ایجاد می‌شود، یک واسط کاربر نهایی (User Interface) برای یک فرد مخاطب به صورت واقعی پیاده‌سازی می شود، که تعامل لازم با پاسخ های داخل مکعب را داشته باشد. کلیه ترکیبات عناصر داده‌ها در مدل OLAP محاسبه و ذخیره می شود و کاربر نهایی به این داده‌ها از طریق یک سری فرم‌های مدل شده از پیش طراحی شده، ازجمله Pivot Table ها، نمودار ها و در شکل پیشرفته و جامع آن، توصیف های مرتبط، دسترسی خواهد داشت.

طراحی و پیاده سازی داشبوردهای مدیریتی

اما کاربر نهایی، محدود به تحلیل در محدوده ابعاد از قبل تعریف شده، همانند موقعیت مکانی و یا فواصل زمانی خاص می ‌باشد و اگر کاربر بخواهد، ابعادی دیگر از گزارش داشبورد را دریافت کند، مستلزم آن است که احتمالاً ده ها یا صدها ترکیب ذهنی دیگر از داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز را در قالب مکعب های جدید سفارش دهد تا تولید شود، که این خود به معنای محدودیت جدی داشبورد های سنتی است و باعث کاهش بهره‌وری زیرساخت های مهیا شده و همچنین اثربخشی پایین برای تصمیم‌گیران سازمان است. در واقع OLAP برخی از قابلیت‌ های تحلیل را فراهم می ‌کند، اما یک رویکرد قدیمی است و خود نیازمند تحول در ساختار داشبوردهای BI است.