مسیر راه آموزش صفر تا صد نمایش داده در پاور بی آی

پله چهارم: دوره پیشرفته DAX

ارتباط در ایتا

ارتباط در تلگرام

ارتباط در آیگپ

ارتباط در واتس اپ

AVA2
پرتال آوای ریسرچیار - نسخه دمو