مهندس ناهید خیرالدین (مدیر واحد پاور بی آی)

ناهید خیرالدین

ارتباط در ایتا

ارتباط در تلگرام

ارتباط در آیگپ

ارتباط در واتس اپ

AVA2
پرتال آوای ریسرچیار - نسخه دمو