آموزش داده کاوی

50% -

آموزش کامل دوره پیشرفته داده کاوی

1
300,000 تومان 150,000 تومان
AVA2
پرتال آوای ریسرچیار - نسخه دمو
دوره های حضوری آماده ثبت نامبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید