آموزش کامل دوره پیشرفته داده کاوی

300,000 تومان
1فروش
300,000 تومان

ارتباط در ایتا

AVA2
پرتال آوای ریسرچیار - نسخه دمو

ارتباط در تلگرام

ارتباط در واتس اپ

ارتباط در آیگپ

آموزش کامل دوره پیشرفته داده کاوی

شما در دوره مقدماتی داده کاوی با مفاهیم و اصول داده کاوی در SQL آشنا می شوید و متوجه می شوید که برای ساخت یک داشبورد در هر نرم افزاری نیاز به چه مراحل و اصول و پایه هایی دارید همچنین با سیستم های هوش تجاری بزرگ آشنا شده و خود را برای تحلیل طراحی و پیاده سازی یک سامانه هوش تجاری آماده می کنید همچنین به صورت تئوری مفاهیم و مبانی ساخت انباره داده را فرا می گیرید و دو نمونه را پیاده سازی و استفاده می کنید.

پشتیبانی آنلاین مدرس

پیش نمایش رایگان جهت آشنایی با دوره

شروع یادگیری بلافاصله پس از پرداخت هزینه

7 ساعت آموزش مفید

درباره مدرس

فارغ التحصیل رشته‌ی مهندسی کامیپوتر، گرایش نرم افزار (کارشناسی) در سال 92 و گرایش هوش‌مصنوعی (کارشناسی ارشد) در سال 1394 هستم. موضوع پایان‌نامه‌ی بنده “تشخیص افراد تاثیرگذار در یک شبکه‌ی اجتماعی” بوده است. در حال‌حاضر برنامه نویس بک‌اند هستم در پلتفرم دات‌نت (کارگزاری مفید). در زمینه طراحی، تحلیل و پیاده سازی سامانه‌های نرم افزاری تجاری فعالیت می‌کنم. مدتی نیز بعنوان پژوهش‌گر در پروژه‌ی جمع‌آوری و تحلیل اخبار در مرکز محاسبات دانشگاه صنعتی شریف مشغول به کار بوده‌ام.

مطالب مرتبط

جلسه اول آموزش پیشرفته داده کاوی

الگوریتم ماشین بردار پشتیبان (Support Vector Machine)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

الگوریتم Kernel SVM

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

الگوریتم بیز ساده (Naïve Bayes)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دوم آموزش پیشرفته داده کاوی

شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کلاسه‌بندیِ چندکلاسه (Multiclass Classification)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کلاس‌بندی نیمه‌نظارتی (Semi-Supervised Classification)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بیش‌برازش و کم‌برازش (Overfitting & Underfitting)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

k-fold Cross Validation

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ماتریس درهم‌ریختگی (Confusion Matrix)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سوم آموزش پیشرفته داده کاوی

تعریف خوشه‌بندی (Clustering)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کاربردهای خوشه‌بندی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

خوشه‌بندی خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ملاحظات خوشه‌بندی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

چالش‌ها و نیازمندی‌های خوشه‌بندی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انواع روش‌های خوشه‌بندی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

K-means

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نکاتی در مورد الگوریتم K-means

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی (Hierarchical Clustering)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی – AGNES vs. DIANA

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روش‌های تعیین فاصله بین خوشه‌ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مثال از خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهارم آموزش پیشرفته داده کاوی

ارزیابی خوشه‌بندی در داده کاوی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

گرایش به خوشه‌بندی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعداد خوشه‌ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Elbow Method

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Cross Validation

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کیفیت خوشه‌بندی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کیفیت خوشه‌بندی – روش extrinsic

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کیفیت خوشه‌بندی – BCubed

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کیفیت خوشه‌بندی – روش intrinsic

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کیفیت خوشه‌بندی – مثال روش سیلوئت

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

خوشه‌بندی گراف‌ها بر اساس معیار betweenness

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجم آموزش پیشرفته داده کاوی

کاوش الگوهای متناوب (Frequent Pattern Mining) چیست؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مفاهیم اولیه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

الگوهای نزدیک (closed) و الگوهای بیشینه (max)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

الگوهای نزدیک و الگوهای بیشینه - مثال

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویژگی Downward Closure

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

الگوریتم Apriori

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تولید قوانین انجمنی از مجموعه آیتم‌های پرتکرار

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

معیار Lift

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه ششم آموزش پیشرفته داده کاوی

داده‌های پرت (Outlier) و تحلیل آن‌ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انواع داده‌های پرت

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روش‌های تشخیص داده‌های پرت

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روش‌های تشخیص داده‌های پرت – نوع اول (بدون‌نظارت)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روش‌های تشخیص داده‌های پرت – نوع اول (نیمه‌بانظارت)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روش‌های تشخیص داده‌های پرت – نوع دوم (آماری)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روش‌های تشخیص داده‌های پرت – نوع دوم (مبتنی بر مجاورت)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روش‌های تشخیص داده‌های پرت – نوع دوم (مبتنی بر خوشه)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روش‌های آماری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تشخیص داده‌های پرت تک‌متغیره بر اساس توزیع نرمال (parametric)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روش non-parametric با استفاده از هیستوگرام

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روش‌های مبتنی بر مجاورت (proximity-based)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روش مبتنی بر فاصله

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

روش‌های مبتنی بر خوشه‌بندی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هفتم آموزش پیشرفته داده کاوی

متن‌کاوی (Text Mining) چیست؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

چرا متن‌کاوی دشوار است؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کابردهای متن‌کاوی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پیش‌پردازش در متن‌کاوی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Tokenization

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نرمال‌سازی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

حذف noise

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

استخراج کلمات کلیدی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

الگوریتم RAKE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تشخیص موجودیت‌های اسمی (Named Entity Recognition)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نمونه ابزار

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ساخت مدل در Stanford Named Entity Recognizer

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش کامل دوره پیشرفته داده کاوی”

اطلاعات فروشنده

  • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از مدرس