مهندس مهدی مقیمی (مدیرعامل)

مهدی مقیمی
mahdi moghimi

اطلاعات شخصی

ویدئو معرفی مدیر عامل

سوابق تحصیلی

تخصص ها

سابقه کاری

افتخارات

سوابق پژوهشی

سرتیفیکیت ها

دوره های حضوری آماده ثبت نامبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید