دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

750,000 تومان
ساخت داشبورد با Power BI
33فروش
750,000 تومان
AVA2
پرتال آوای ریسرچیار - نسخه دمو

دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI با تدریس مهندس ناهید خیرالدین

پشتیبانی آنلاین مدرس

پیش نمایش رایگان جهت آشنایی با دوره

شروع یادگیری بلافاصله پس از پرداخت هزینه

14 ساعت آموزش مفید

ms-khe

فارغ التحصیل رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1393 هستم. در زمینه هوش تجاری در بیمه فعالیت دارم و در حال پیاده سازی نرم افزارهای بیمه ای می باشم. تسلط کامل به هوش تجاری و پاور بی آی دارم و در حوزه مسایل کیوبیک فعالیت می کنم. انجام پروژه های پاوربی آی در گروه هوش تجاری ریسرچیار از علایق من می باشد.

مطالب مرتبط

جلسه اول دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه اول فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اجزای اصلی Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تشریح اجزا اصلی Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تفاوت‌هایimport و Direct query

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ادامه تشریح اجزا اصلی Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تنظیمات Page و Bookmark در Power BI Desktop

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نصب و راه اندازیPower BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مقایسهPower BI Report Server وPower BI Service

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آشنایی با مفهوم رفرش و Embed کردن گزارشات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مقایسه Dashboard و Report در Excel و Power BI‌

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

راه کارهای ساخت گزارشات کاربردی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دوم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه دوم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اجزای اصلی Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power Query

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Power Query ؛ ابزار ETL

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اتصال به منابع داده یا Get Data

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاکسازی داده‌ها با Query Editor به صورت عملی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تجمیع چند فایل با Query Editor به صورت عملی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تفاوت‌هایImport Data ، Direct Query و Live Connection

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی روش Import Data

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی روش Direct Query

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سوم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه سوم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی روش Direct Query

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی روش Live Connection

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

معایب و مزایای روش Import Data

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

معایب و مزایای روش Direct Query

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

معایب و مزایای روش Live Connection

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ارتباط Power Pivot، Power Query و Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power Pivot

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویژگی‌های Power Pivot

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کاربرد Power Pivot در اکسل

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مدل داده ای یا Data Model

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انواع محاسبات درPower Pivot

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ستون‌های محاسبه شده یا Calculated Columns

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مقادیر محاسبه شده یا Calculated Measures

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Implicit Measure وExplicit Measure

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهارم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه چهارم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعریف و کاربرد DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی ساختار زبان DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انواع توابع DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توابع () SUM و () bSUMX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توابع () CALCULATE و () FILTER

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تابع () IF

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توابع () DATEDIFF و () YEAR

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توابع ()MAX و() MIN

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تابع () AVERAGE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تابع () LEN

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تابع () SEARCH

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تابع () MID

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه پنجم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تابع () DIVID

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توابع () COUNT و () COUNTA

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توابع () COUNTBLANK و () COUNTROWS

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ایجاد جدول محاسبه شده یا Calculated Tables به روش Table Constructor

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

محدودیت‌های روش Table Constructor

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مفاهیم Row Context و Filter Context

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مقایسه Power BI Desktop ،Power BI Service و Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power Q&A

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Q&A در Power BI Desktop & Service

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه ششم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه ششم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اجزای اصلی Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power Map در اکسل

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مفهوم Core/Built-In and Custom Visuals

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Map یا Bubble Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Shape Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Filled Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی ArcGIS Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی ArcGIS Map Features

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هفتم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه هفتم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Globe Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Route Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Flow Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

طراحی و ایجاد custom map visualization

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مرور کلی اجزای اصلی Power bi

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power bi

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اهمیت Data visualization

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انواع Data visualization

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Area Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Line Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تفاوت Area Charts و Line Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Bar Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Column Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Combo Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Pie Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Doughnut Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مقایسه Pie Charts و Doughnut Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Gaugo Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Funnel Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Scatter Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هشتم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه هشتم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انواع Data Visualization

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Scatter Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Bubble Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Waterfall Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Maps

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Slicers Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Sync Slicers

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Tree Maps

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Matrix Chart

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Drill-Down در Matrix Chart

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Stepped design در Matrix Chart

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Subtotals در Matrix Chart

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Tables

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Conditional formatting درTables

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نحوه کپی مقادیر از Table درPower BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Ribbon Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power View

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه نهم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه نهم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power View

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ساخت گزارش در Power BI Desktop(RS)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Mobile Layout

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

استفاده از Themes در چارت‌ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دهم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه دهم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ساخت گزارش در Power BI Desktop(RS)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Slicer

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Filters

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Tooltips

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Mobile Layout

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

استفاده از Themes در چارت‌ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه یازدهم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه یازدهم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

استفاده از Themes در چارت‌ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Customize current theme

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Refresh

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Refresh براساس حالت‌های ذخیره‌‌سازی و انواع داده‌ها.

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Automatic Page Refresh (APR)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ملاحظات Automatic Page Refresh (APR)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Incremental Refresh

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ملاحظات Incremental Refresh

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Bookmark

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

موارد ذخیره شده هنگام Bookmark

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قابلیت و موارد استفاده از Bookmark

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Bookmark update

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Selection pane

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نمایش Bookmarkها به صورت Slide Show

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اتصالbutton و Bookmark با Action

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دوازدهم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه دوازدهم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Bookmark در پاور بی آی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قابلیت و موارد استفاده از Bookmark

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Power BI در Visual Interactions

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Power BI در Visual Interactions فعالسازی نحوه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Visual Interactions در Highlight و Filter تنظیمات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Power BI در Visual Interactions Controls

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Change the interactions of drillable visualizations

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سیزدهم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه سیزدهم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دلایل استقبال بیشتر ازPower BI Report Server در ایران

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نسخه‌های Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پیش‌نیازهای نصب Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مقایسهPower BI Report Server وPower BI Service

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نصب و راه اندازیPower BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهاردهم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه چهاردهم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تنظیمات Data Source در Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انواع سطوح دسترسی در Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

میزان دسترسی هر Role یا نقش در Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعیین سطوح دسترسی یا Row-Level Security (RLS)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعیین سطوح دسترسی یا Dynamic Row-Level Security (RLS)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تست عملکرد RLS در Power BI Desktop

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
 1. استاد

  سلام وقت بخیر
  ببخشید از لحاظ حرفه ای بودن و امکانات کامل شیرپوینت قوی تر یا پاور بی ای ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • admin(مدیریت)

   سلام و وقت بخیر
   دقت کنید که این دو خیلی با هم هم مسیر نیستند. شیرپوینت از این جهت خیلی قوی هست که شما قادر به کد نویسی مستقیم بر روی تمام اجزای اون هستید و این کار با برنامه نویسی به زبان سی شارپ میسر هست. اما پاور بی آی یک محیط غیر قابل کد نویسی با کامپوننت های آماده است که شما می توانید به اون با توجه به نیاز های خودتون کامپوننت های مورد نیاز رو اضافه کرده و استفاده کنید. به عنوان مثال یادمه بانک ملی به ما می گفت ما قبلا داشبورد ساز کلیک ویو استفاده می کردیم و متوجه شدیم این داشبورد ساز بخاطر عدم کنترل و کار با فیلتر های مختلف جوابگوی کار ما نیست. با شیرپوینت ما تمام فیلترها رو براشون تعبیه کردیم. انگار شما می تونید به راحتی کد نویسی کنید و اپلیکیشن رو بالا بیارید. از صفحه اول که مکانیزم Authentication هست و می تونید اون رو به راحتی کد نویسی و شکل و شمایل اون رو به شکل دلخواه خودتون ببرید تا حتی صفحه Error که خطاها به اون صفحه ری دایرکت می شن. پاور بی آی برای کسانی خوبه که تمایلی به چالش و کد نویسی ندارن و واقعا هم خوب عمل می کنه. من با هر نرم افزار داشبورد ساز و هر نرم افزار بزرگ و کوچک بی آی کار کردم. می شه با قاطعیت گفت که این نرم افزار بسیار قدرتمند هست ولی باز هم دست شما برای کد نویسی اون بسته است و این یکی از معایب اون هست. همین الان در صنایع خیلی بزرگ مثل بیمه کل کشور (سنهاب) بستر گزارشات هوش تجاری اونها همین PowerBi هست و خیلی هم باهاش حال می کنن. پیشنهاد من اینه ببینید قرار هست در چه مسیری قدم بردارید؛ اگر قصد ساخت یک وب اپلیکیشن همه کاره و قابل تغییر و کد نویسی رو دارید؛ پیشنهاد من شیرپوینت هست؛ وگرنه اگر با کامپوننت های پاور بی آی کار شما راه می افته همون مسیر بهترین مسیر هست.
   چند وقت پیش یکی از این شرکت های حسابداری با من تماس گرفت و گفت برای ما SSRS رو فارسی سازی کنید. همچنین گفتن ما هزینه زیادی برای خرید فارسی ساز این نرم افزار کردیم. من به اونها پیشنهاد کردم بجای این کار؛ پاور بی آی رو داخل نرم افزارشون که با بستر MVC طراحی و پیاده سازی شده بود قرار بدن تا هزینه کمتری بکنن.

 2. ولی پور

  سلام وقت بخیر آیا این دوره پشتیبانی داره ؟ آیا تمام موارد Dax و Mdx در این دوره توضیح داده میشه ؟ یا فقط بخشی از توابع جهت کدنویسی آموزش داده میشه ؟ آیا این دوره کامل جهت پیاده سازی داشبورد هست ؟ ( منظورم به جز دوره پیش نیاز ssas )

  • kheiroddin(مدیریت)

   با سلام و تشکر وقت شما هم بخیر
   بله این دوره شامل پشتیبانی آنلاین هم هست. DAX درواقع Functional Language بوده و شامل تعداد بسیار زیادی Function هست و طبیعتا آموزش تمامی آنها در دوره های آموزشی Power BI امکانپذیر نیست و نیازی هم به یادگیری تمامی آنها وجود نداره. ما در این دوره سعی کردیم مهمترین توابع که اتفاقا خیلی کاربردی هم هستند رو در کنار اصول استفاده از این زبان آموزش بدیم تا شما بتونید مژرهای موردنیاز گزارشاتتون رو ایجاد کنید. در این دوره سعی شده صفر تا صد مفاهیم و نکات لازم برای پیاده سازی داشبورد در Power BI گنجانده بشه و همراه با ذکر مثالهای عملی هست.

  • admin(مدیریت)

   سلام و وقت بخیر
   بله دوره پشتیبانی کامل توسط مدرس مربوطه دارد. Dax را به صورت مقدماتی تدریس می کنند. بنظر میاد این دوره برای کسانی که قصد داشبوردسازی با هر دیتاسورسی دارند قابل استفاده و مناسب می باشد.

 3. مهدی

  سلام
  من یک Report در پاور بی آی ساخته ام و میخواهم آن را در وب و در پاور بی آی سرویس منتشر کنم. برای اینکار می خواهم از ایمیل دانشجویی خود استفاده کنم. ممنون میشم در این مورد بنده را راهنمایی بفرمایید. زیرا به من دسترسی نمی دهد.

  • admin(مدیریت)

   سلام وقت بخیر
   اگر ایمیل شما شرکتی یا حتی دانشجویی باشد به راحتی با ثبت نام در سایت مربوطه قادر به هاست کردن ریپورت هستید. فقط باید از فیلتر شکن استفاده کنید. لطفا اطلاعات بیشتری ارسال کنید شاید راهگشا باشد

 4. سید سجاد

  سلام و وقت بخیر
  آیا از Mobile Report Publisher هم در دوره آموزشی هست؟
  با تشکر

  • admin(مدیریت)

   با سلام و وقت بخیر
   در خصوص موبایل پابلیشر باید خدمتتون عرض کنم که طبق این لینک موبایل پابلیشر بسیار ضعیف عمل کرده و فقط از یکسری کاستوم ویژوال های پیش فرض خودش استفاده می کنه. ولی به زودی برای بهبود قابلیت موبایل راهکارهای خوبی ارائه خواهد شد. دقت کنید اگر دوره ای این قابلیت را توضیح داده فقط قصد پر کردن دوره را داشته و سودمندی بالایی برای کاربران ایجاد نمی کند

افزودن نقد و بررسی

دوره های حضوری آماده ثبت نامبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید