دوره مقدماتی و متوسطه طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

750,000 تومان
34فروش
750,000 تومان

ارتباط در ایتا

AVA2
پرتال آوای ریسرچیار - نسخه دمو

ارتباط در تلگرام

ارتباط در واتس اپ

ارتباط در آیگپ

دوره مقدماتی و متوسطه طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دوره مقدماتی و متوسطه طراحی و ساخت داشبورد با Power BI با تدریس مهندس ناهید خیرالدین

پشتیبانی آنلاین مدرس

پیش نمایش رایگان جهت آشنایی با دوره

شروع یادگیری بلافاصله پس از پرداخت هزینه

14 ساعت آموزش مفید

درباره مدرس

فارغ التحصیل رشته‌ی مهندسی فناوری اطلاعات در مقطع کارشناسی ارشد در سال 1393 هستم. در زمینه هوش تجاری در بیمه فعالیت دارم و در حال پیاده سازی نرم افزارهای بیمه ای می باشم. تسلط کامل به هوش تجاری و پاور بی آی دارم و در حوزه مسایل کیوبیک فعالیت می کنم. انجام پروژه های پاوربی آی در گروه هوش تجاری ریسرچیار از علایق من می باشد.

مطالب مرتبط

جلسه اول دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه اول فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اجزای اصلی Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تشریح اجزا اصلی Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تفاوت‌هایimport و Direct query

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ادامه تشریح اجزا اصلی Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تنظیمات Page و Bookmark در Power BI Desktop

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نصب و راه اندازیPower BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مقایسهPower BI Report Server وPower BI Service

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آشنایی با مفهوم رفرش و Embed کردن گزارشات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مقایسه Dashboard و Report در Excel و Power BI‌

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

راه کارهای ساخت گزارشات کاربردی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دوم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه دوم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اجزای اصلی Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power Query

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Power Query ؛ ابزار ETL

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اتصال به منابع داده یا Get Data

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پاکسازی داده‌ها با Query Editor به صورت عملی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تجمیع چند فایل با Query Editor به صورت عملی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تفاوت‌هایImport Data ، Direct Query و Live Connection

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی روش Import Data

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی روش Direct Query

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سوم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه سوم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی روش Direct Query

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی روش Live Connection

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

معایب و مزایای روش Import Data

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

معایب و مزایای روش Direct Query

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

معایب و مزایای روش Live Connection

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ارتباط Power Pivot، Power Query و Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power Pivot

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ویژگی‌های Power Pivot

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

کاربرد Power Pivot در اکسل

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مدل داده ای یا Data Model

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انواع محاسبات درPower Pivot

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ستون‌های محاسبه شده یا Calculated Columns

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مقادیر محاسبه شده یا Calculated Measures

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Implicit Measure وExplicit Measure

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهارم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه چهارم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعریف و کاربرد DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی ساختار زبان DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انواع توابع DAX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توابع () SUM و () bSUMX

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توابع () CALCULATE و () FILTER

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تابع () IF

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توابع () DATEDIFF و () YEAR

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توابع ()MAX و() MIN

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تابع () AVERAGE

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تابع () LEN

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تابع () SEARCH

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تابع () MID

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه پنجم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تابع () DIVID

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توابع () COUNT و () COUNTA

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توابع () COUNTBLANK و () COUNTROWS

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ایجاد جدول محاسبه شده یا Calculated Tables به روش Table Constructor

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

محدودیت‌های روش Table Constructor

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مفاهیم Row Context و Filter Context

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مقایسه Power BI Desktop ،Power BI Service و Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power Q&A

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Q&A در Power BI Desktop & Service

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه ششم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه ششم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اجزای اصلی Power BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power Map در اکسل

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مفهوم Core/Built-In and Custom Visuals

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Map یا Bubble Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Shape Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Filled Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی ArcGIS Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی ArcGIS Map Features

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هفتم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه هفتم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Globe Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Route Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Flow Map

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

طراحی و ایجاد custom map visualization

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مرور کلی اجزای اصلی Power bi

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power bi

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اهمیت Data visualization

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انواع Data visualization

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Area Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Line Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تفاوت Area Charts و Line Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Bar Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Column Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Combo Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Pie Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Doughnut Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مقایسه Pie Charts و Doughnut Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Gaugo Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Funnel Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Scatter Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هشتم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه هشتم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انواع Data Visualization

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Scatter Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Bubble Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Waterfall Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Maps

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Slicers Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Sync Slicers

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Tree Maps

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Matrix Chart

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Drill-Down در Matrix Chart

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Stepped design در Matrix Chart

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Subtotals در Matrix Chart

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Tables

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Conditional formatting درTables

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نحوه کپی مقادیر از Table درPower BI

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Ribbon Charts

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power View

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه نهم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه نهم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

بررسی Power View

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ساخت گزارش در Power BI Desktop(RS)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Mobile Layout

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

استفاده از Themes در چارت‌ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دهم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه دهم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ساخت گزارش در Power BI Desktop(RS)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Slicer

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Filters

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Tooltips

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Mobile Layout

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

استفاده از Themes در چارت‌ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه یازدهم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه یازدهم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

استفاده از Themes در چارت‌ها

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Customize current theme

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Refresh

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Refresh براساس حالت‌های ذخیره‌‌سازی و انواع داده‌ها.

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Automatic Page Refresh (APR)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ملاحظات Automatic Page Refresh (APR)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Incremental Refresh

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

ملاحظات Incremental Refresh

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Bookmark

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

موارد ذخیره شده هنگام Bookmark

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قابلیت و موارد استفاده از Bookmark

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Bookmark update

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Selection pane

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نمایش Bookmarkها به صورت Slide Show

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

اتصالbutton و Bookmark با Action

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دوازدهم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه دوازدهم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Bookmark در پاور بی آی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

قابلیت و موارد استفاده از Bookmark

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Power BI در Visual Interactions

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Power BI در Visual Interactions فعالسازی نحوه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Visual Interactions در Highlight و Filter تنظیمات

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Power BI در Visual Interactions Controls

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Change the interactions of drillable visualizations

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سیزدهم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه سیزدهم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

دلایل استقبال بیشتر ازPower BI Report Server در ایران

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نسخه‌های Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

پیش‌نیازهای نصب Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

مقایسهPower BI Report Server وPower BI Service

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

نصب و راه اندازیPower BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهاردهم دوره پیشرفته طراحی و ساخت داشبورد با Power BI

دانلود سرفصل های جلسه چهاردهم فایل های ضمیمه

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تنظیمات Data Source در Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

انواع سطوح دسترسی در Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

میزان دسترسی هر Role یا نقش در Power BI Report Server

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعیین سطوح دسترسی یا Row-Level Security (RLS)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تعیین سطوح دسترسی یا Dynamic Row-Level Security (RLS)

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

تست عملکرد RLS در Power BI Desktop

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
 1. استاد

  سلام وقت بخیر
  ببخشید از لحاظ حرفه ای بودن و امکانات کامل شیرپوینت قوی تر یا پاور بی ای ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  • ناظم سایت(مدیریت)

   سلام و وقت بخیر
   تمامی سوالات تخصصی از نظرات پکیج ها حذف شده و در انجمن هوش تجاری ایران قرار داده شده است. لذا پاسخ این پرسش را در اینجا مشاهده بفرمایید

 2. ولی پور

  سلام وقت بخیر آیا این دوره پشتیبانی داره ؟ آیا تمام موارد Dax و Mdx در این دوره توضیح داده میشه ؟ یا فقط بخشی از توابع جهت کدنویسی آموزش داده میشه ؟ آیا این دوره کامل جهت پیاده سازی داشبورد هست ؟ ( منظورم به جز دوره پیش نیاز ssas )

  • kheiroddin(مدیریت)

   با سلام و تشکر وقت شما هم بخیر
   بله این دوره شامل پشتیبانی آنلاین هم هست. DAX درواقع Functional Language بوده و شامل تعداد بسیار زیادی Function هست و طبیعتا آموزش تمامی آنها در دوره های آموزشی Power BI امکانپذیر نیست و نیازی هم به یادگیری تمامی آنها وجود نداره. ما در این دوره سعی کردیم مهمترین توابع که اتفاقا خیلی کاربردی هم هستند رو در کنار اصول استفاده از این زبان آموزش بدیم تا شما بتونید مژرهای موردنیاز گزارشاتتون رو ایجاد کنید. در این دوره سعی شده صفر تا صد مفاهیم و نکات لازم برای پیاده سازی داشبورد در Power BI گنجانده بشه و همراه با ذکر مثالهای عملی هست.

  • admin(مدیریت)

   سلام و وقت بخیر
   بله دوره پشتیبانی کامل توسط مدرس مربوطه دارد. Dax را به صورت مقدماتی تدریس می کنند. بنظر میاد این دوره برای کسانی که قصد داشبوردسازی با هر دیتاسورسی دارند قابل استفاده و مناسب می باشد.

 3. مهدی

  سلام
  من یک Report در پاور بی آی ساخته ام و میخواهم آن را در وب و در پاور بی آی سرویس منتشر کنم. برای اینکار می خواهم از ایمیل دانشجویی خود استفاده کنم. ممنون میشم در این مورد بنده را راهنمایی بفرمایید. زیرا به من دسترسی نمی دهد.

  • ناظم سایت(مدیریت)

   سلام و وقت بخیر
   تمامی سوالات تخصصی از نظرات پکیج ها حذف شده و در انجمن هوش تجاری ایران قرار داده شده است. لذا پاسخ این پرسش را در اینجا مشاهده بفرمایید

 4. سید سجاد

  سلام و وقت بخیر
  آیا از Mobile Report Publisher هم در دوره آموزشی هست؟
  با تشکر

  • admin(مدیریت)

   با سلام و وقت بخیر
   در خصوص موبایل پابلیشر باید خدمتتون عرض کنم که طبق این لینک موبایل پابلیشر بسیار ضعیف عمل کرده و فقط از یکسری کاستوم ویژوال های پیش فرض خودش استفاده می کنه. ولی به زودی برای بهبود قابلیت موبایل راهکارهای خوبی ارائه خواهد شد. دقت کنید اگر دوره ای این قابلیت را توضیح داده فقط قصد پر کردن دوره را داشته و سودمندی بالایی برای کاربران ایجاد نمی کند

 5. امیر

  سلام و وقت بخیر
  با شرکت در این دوره می توینم تسلط کامل رو روی power bi داشته باشیم که بتونیم در شرکت یا سازمانی مشغول به کار بشیم ؟

  • admin(مدیریت)

   سلام و عرض ادب
   این دوره به صورت تخصصی بر روی مباحث مربوط به پاور بی آی تاکید دارد. اگر قصد ورود به بازار کار را دارید پیشنهاد می کنم این دوره که حدود 100 ساعت می باشد را مطالعه بفرمایید
   با تشکر

افزودن نقد و بررسی

اطلاعات فروشنده

 • آدرس:
 • هنوز امتیازی داده نشده است!
هیچ محصولی یافت نشد!

پرسش از مدرس