صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

رایگان
0فروش
رایگان

ارتباط در ایتا

AVA2
پرتال آوای ریسرچیار - نسخه دمو

ارتباط در تلگرام

ارتباط در واتس اپ

ارتباط در آیگپ

جلسه اول : جلسه اول آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

RLS چیست؟

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

لزوم پیاده سازی RLS

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

آشنایی با EffectiveUserName

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

توضیحات کامل ساختار امنیتی سیستم های هوش تجاری

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دوم : جلسه دوم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی RLS در پاور بی آی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سوم : جلسه سوم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی RLS در پاور بی آی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهارم : جلسه چهارم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی RLS در کیوب

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پنجم : جلسه پنجم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی RLS در کیوب

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه ششم : جلسه ششم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی RLS در مدل های تبیولار

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هفتم : جلسه هفتم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی RLS در مدل های تبیولار

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هشتم : جلسه هشتم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

ادغام RLS و پاور بی آی در سی شارپ

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه نهم : جلسه نهم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی RLS در داشبوردهای شیرپوینتی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دهم : جلسه دهم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی RLS در داشبوردهای شیرپوینتی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه یازدهم : جلسه یازدهم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی RLS در داشبوردهای شیرپوینتی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه دوازدهم : جلسه دوازدهم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

ادغام RLS و پاور بی آی در سی شارپ

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه سیزدهم : جلسه سیزدهم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

ادغام RLS و پاور بی آی در سی شارپ

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه چهاردهم : جلسه چهاردهم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

ادغام RLS و پاور بی آی در سی شارپ

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه پانزدهم : جلسه پانزدهم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

ادغام RLS و پاور بی آی در سی شارپ

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه شانزدهم : جلسه شانزدهم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی سیستم ساده RLS در پاور بی آی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هفدهم : جلسه هفدهم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی سیستم ساده RLS در پاور بی آی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه هجدهم : جلسه هجدهم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی سیستم ساده RLS در پاور بی آی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه نوزدهم : جلسه نوزدهم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی سیستم ساده RLS در پاور بی آی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.
جلسه بیستم : جلسه بیستم آموزش صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری

پیاده سازی سیستم ساده RLS در پاور بی آی

خصوصی
این درس خصوصی است. برای دسترسی کامل به دروس باید دوره را خریداری کنید.

هنوز هیچ دیدگاهی نوشته نشده است

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “صفر تا صد پیاده سازی RLS در سیستم های هوش تجاری”

اطلاعات فروشنده

  • هنوز امتیازی داده نشده است!

پرسش از مدرس